این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارسال مقالات تا تاریخ 14 اردیبهشت 1396

واریز هزینه تا تاریخ
16 اردیبهشت 1396

برگزاری همایش 20
اردیبهشت 1396
 
صفحه اصلی > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

 

نام و نام خانوادگي

سمت

جناب آقای ابوذر پرهیزکاری

دانشگاه پیام نور تهران

جناب آقای بهروز بهروزی راد

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز

جناب آقای پاکزاد آزادخانی

استادیار دانشگاه باختر ایلام

سرکار خانم سارا خدادادی فر

انجمن افق نوین علم وفناوری

جناب آقای صادق صیدبیگی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سرکار خانم هاجر مزیدی

دانشگاه شهیدبهشتی

جناب آقای یحیی استادی

علوم و تحقیقات تهران

جناب آقای محمدرضا عین قلایی

سازمان محیط زیست

جناب آقای مهدی مقتدی نژاد

شرکت مهندسین طراحان دید نو مهراز

جناب آقای رضا فرخ زاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین

سرکار خانم فاطمه اسلامیه

دانشگاه آزاد اسلامی